Blog

Greencubator predstavuje ReThink - Módny Upcycling
By in

Greencubator predstavuje ReThink - Módny Upcycling

KONCEPT GREENCUBATOR V slnečnej sústave sa vraj nachádza planéta, ktorú obýva inteligentná forma života. Aspoň ona sama sa takto skromne necháva titulovať. Áno, sú to presne tie živočíchy, ktoré si…

Čo odsunieme na neskôr, to nás raz dobehne!
By in

Čo odsunieme na neskôr, to nás raz dobehne!

 Zdroj obrázka: Cosmic Convergence, 2012 Ak berieme do úvahy, že od veľkej priemyselnej revolúcie sa ľudstvo začalo stretávať s nebezpečnými polutantmi na dennej báze, mali by sme venovať väčšiu pozornosť tomu, aby…

Klimatické zmeny a ich vplyvy
By in

Klimatické zmeny a ich vplyvy

Zdroj obrázka: Cosmos Magazine, 2015  V súčasnej dobe pozorujeme extrémne výkyvy počasia súvisiace s klimatickými zmenami spôsobenými predovšetkým globálnym otepľovaním. Hlavným problémom týchto zmien je však predovšetkým rýchlosť akými tieto deje…

Vylepšili sme našu technológiu
By in

Vylepšili sme našu technológiu

Za pomoci bilaterálneho fondu – opatrenie B v oblasti PA 21 – Zelené inovácie v priemysle došlo vo firme FECUPRAL, spol. s.r.o. k procesnému auditu. Jedným z cieľov projektu bola…

Študijná cesta do Nórska
By in

Študijná cesta do Nórska

Dňa 25.06.2017 až 28.06.2017 sa predstavitelia tímu Fecupral zúčastnili stretnutia v Nórsku. Stretnutie bolo organizované za pomoci bilaterálneho fondu – opatrenie B v oblasti PA 21 – Zelené inovácie v…