Sklo - Fecupral

SKLO

Recyklovaním skla je možné výrazne znižovať emisie a spotrebu primárnych surovín. Sklo v podobe fliaš a nádob na potraviny je 100%-ne recyklovateľné. Aby výrobcovia nových sklenených výrobkov boli schopní dosiahnuť kvalitatívne štandardy kladené na nové sklenené výrobky, je veľmi dôležité sklo správne farebne vytriediť. Z niektorých druhov skla ako napríklad kryštál, Pyrex, niektoré okenné tabule, autosklá a podobne nie je možné kvôli rôznym prímesiach znovu vyrábať sklenené obaly na potraviny. Takéto typy skiel je však možné použiť na výrobu obkladačiek, betónových dlaždíc, do filtrácie a podobne.

Sklo

„Použitím 

1 tony recyklovaného skla

vo výrobe sa ušetrí viac ako

1 tona primárnych
surovín.”

Porcelán, keramiku, autosklo, technické druhy skla a pod. nevykupujeme. V prípade, že máte záujem o ich zneškodnenie, kontaktujte nás prosím.