RECYKLUJEME

Recyklácia ako proces opätovného využitia už predtým použitých materiálov je dôležitý proces, ktorým sa znižuje spotreba prírodných surovinových zdrojov, redukuje

Read more
ENERGETICKY ZHODNOCUJEME

Vďaka najmodernejším technológiám je spoločnosť FECUPRAL jednou z mála spaľovní na Slovensku, ktorá disponuje povolením na energetické zhodnocovanie nebezpečných odpadov

Read more
VÝSKUM A VÝVOJ

Silné technologické a trhové znalosti sú základom našej ambície vyvíjať a vytvárať inovatívne a environmentálne prijateľné riešenia pre recykláciu a zhodnocovanie odpadu. Veríme, že

Read more
PREPRAVUJEME

Spoločnosť Fecupral, s.r.o. zabezpečuje prepravu nie len ostatných odpadov, ale taktiež nebezpečných odpadov a to tuhých ako aj kvapalných.Aby nedošlo k

Read more