PREPRAVUJEME

PREPRAVUJEME

SERVICE OVERVIEW

Spoločnosť Fecupral, s.r.o. zabezpečuje prepravu nie len ostatných odpadov, ale taktiež nebezpečných odpadov a to tuhých ako aj kvapalných.

Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia je potrebné dodržiavať prísne pravidlá, ktoré stanovuje zákon NR S č. 58/2012 Z. z. o cestnej doprave. V ňom je v plnom znení implementovaná aj Dohoda ADR, ktorá bližšie upravuje prepravu nebezpečných vecí po cestných komunikáciách.

Zber ako aj prepravu zabezpečujeme prostredníctvom širokej škály modernej zberovej a prepravnej techniky, ktorá zodpovedá požiadavkám ADR. Náš vozový park predstavujú predovšetkým vozidlá s hákovými a reťazovými nakladacími nadstavbami s lisovacími nadstavbami alebo hydraulickými rukami. Prepravu tekutých odpadov, predovšetkým olejov zabezpečujeme prostredníctvom cisterny.

Našim klientom vieme taktiež poskytnúť rôzne typy zberných nádob ako aj prenájom kontajnerov – od veľkoobjemových otvorených (s objemom 5, 7, 10 m3) cez naťahovacie uzatvárateľné (s objemom 20, 30, 36 m3) až po lisovacie s prídavným stacionárnym či zabudovaným mobilným lisom.