VÝSKUM A VÝVOJ

VÝSKUM A VÝVOJ

SERVICE OVERVIEW

Silné technologické a trhové znalosti sú základom našej ambície vyvíjať a vytvárať inovatívne a environmentálne prijateľné riešenia pre recykláciu a zhodnocovanie odpadu. Veríme, že veľké množstvá odpadov, ktoré v súčasnosti končia na skládke je možné zhodnotiť a znovu prinavrátiť do cirkulárnej ekonomiky v podobe nových a vysoko kvalitných produktov. Našou najväčšou výzvou je zdokonaliť naše procesy a výrobu kovov a minerálov predovšetkým žiaruvzdorných kovov, vzácnych kovov, ušľachtilých kovov, ktoré sú strategickou súčasťou vyvíjajúcich sa budúcich technológií.

Výskum a vývoj sú neodlučiteľnou súčasťou úspechu pri poskytovaní služieb
 šitých na mieru našim zákazníkom. Preto úzko spolupracujeme na spoločných projektoch s univerzitami, výskumnými inštitúciami, ktorých výsledkom sú technologické prášky, vlákna a nové materiály.

NAŠI PARNTERI

partner 1
partner 2
partner 3