Zdravotnícky odpad - Fecupral

Zdravotnícky odpad

V súčasnosti je možné recyklovať takmer akýkoľvek druh použitého papiera vrátane novín, časopisov až po obalové materiály a to 4 až 6-krát. Približne polovica z celkového množstva papiera určeného na recykláciu pochádza z firiem a viac ako tretina z domácností. Proces recyklácie papiera sa skladá z viacerých častí. Prvým krokom je dôkladné triedenie podľa zloženia papiera a stupňa jeho opotrebenia. Následne sú väčšie množstvá lisované do balíkov, aby ich preprava na miesto spracovania bola čo najefektívnejšia. V papierňach sa pomocou vody a iných prísad tento papier rozvlákňuje, odseparujú sa nečistoty a nežiadúce prímesy. Takto očistené, z časti odvodnené a vybielené vlákna sa následne lisujú pomocou obrovských valcov, ktoré zabezpečia úplné odstránenie vlhkosti. Finálny produkt je umiestnený na širokých valcoch pripravený na výrobu nových výrobkov pre zákazníkov.

Papier a lepenka

„Ak by sme zrecyklovali

všetky noviny

ušetrili by sme každý rok

viac ako 250 miliónov stromov.”

Kategórie zdravotníckeho odpadu