CONTACT

CONTACT

Fecupral, spol. s r.o.

Head office (billing address):
Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš
IČO:
36448974
DIČ: 2020005878
IČ DPH: SK2020005878

BANK: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK66 0900 0000 0051 2033 7815
SWIFT: GIBASKBX

Address of the site:

Jilemnického 3578/2
080 01 Prešov
Slovakia

Telephone:

+421 51 7562 152

WRITE US

CEO

Ing. Štefan Hanigovský  ml.
Tel.: +421 51 7562 150
Mob.: +421 903 713 979
E-mail: office@fecupral.sk

EXECUTIVE DIRECTOR / COO

RNDr. Ján Kundľa
Tel.: +421 51 7562 151
Mob.: +421 948 400 899
E-mail: kundla@fecupral.sk

SECRETARIAT

Bc. Mária Bujnovská
Tel.: +421 51 7562 152
Mob.: +421 948 010 827
E-mail: bujnovska@fecupral.sk

BILLING DEPARTMENT

Ing. Lucia Dvorščáková
Tel.: +421 51 7562 152
Mob.: 0948 625 846
E-mail: dvorscakova@fecupral.sk

BUSINESS DEPARTMENT

Bc. Štefan Štefaňák
Mob.: +421 918 575 099
E-mail: stefanak@fecupral.sk

Ing. Richard Čižmárik
Mob.: +421 944 947 363
E-mail: cizmarik@fecupral.sk

Ján Hatok
Mob.: +421 915 948 005
E-mail: hatok@fecupral.sk

WASTE MANAGEMENT DEPARTMENT

Ing. Erika Ondrijová 
Tel.: +421 51 7562 161
Mob.: +421 903 773 679
E-mail: ondrijova@fecupral.sk

Helena Anderková
Tel.: +421 51 7562 161
Mob.: +421 902 368 142
E-mail: anderkova@fecupral.sk

INCINERATOR

Ing. František Talarovič
Mob.: 0948 400 998
E-mail: talarovic@fecupral.sk 

Ing. Dušan Klein, PhD.
Mob.: +421 947 903 130
E-mail: klein@fecupral.sk

LABORATORY

Ing. Ján Jaščišák
Mob.: +421 948 202 773
E-mail: jascisak@fecupral.sk

BRANCH MARKUŠOVCE

Milan Anderko
Mob.: +421 903 772 064
E-mail: anderko@fecupral.sk