Kontakt

KONTAKT

Fecupral, spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti (fakturačná adresa):
Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš

IČO:
36448974
DIČ: 2020005878
IČ DPH: SK2020005878

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK66 0900 0000 0051 2033 7815
SWIFT: GIBASKBX

Adresa prevádzky:

Jilemnického 3578/2, 080 01 Prešov

Telefón:

+421 51 7562 152

NAPÍŠTE NÁM

CEO

Ing. Štefan Hanigovský  ml.
Tel.: +421 51 7562 150
Mob.: +421 903 713 979
E-mail: office@fecupral.sk

PREVÁDZKOVÝ RIADITEĽ

Ing. Zigmund Doboš, PhD.
Tel.: +421 51 7562 151
Mob.: +421 908 839 428
E-mail: dobos@fecupral.sk

SEKRETARIÁT​

Ing. Andrea Drábová
Tel.: +421 51 7562 152
Mob.: +421 948 170 574
E-mail: drabova@fecupral.sk

Fakturačné oddelenie

Ing. Lucia Šulíková
Tel.: +421 51 7562 152
Mob.: +421 948 003 028
E-mail: sulikova@fecupral.sk

OBCHODNÉ ODDELENIE

Ing. Lucia Ňachajová
Tel.: +421 51 7562 160
Mob.: +421 903 648 003
E-mail: nachajova@fecupral.sk

Bc. Štefan Štefaňák
Tel.: +421 51 7562 160
Mob.: +421 918 575 099
E-mail: stefanak@fecupral.sk

Ing. Richard Čižmárik
Mob.: +421 944 947 363
E-mail: cizmarik@fecupral.sk

ODDELENIE NAKLADANIA S ODPADOM

Ing. Erika Ondrijová 
Tel.: +421 51 7562 161
Mob.: +421 903 773 679
E-mail: ondrijova@fecupral.sk

Helena Anderková
Tel.: +421 51 7562 161
Mob.: +421 902 368 142
E-mail: anderkova@fecupral.sk

Milan Anderko
Tel.: +421 51 7562 160
Mob.: +421 903 772 064
E-mail: anderko@fecupral.sk

SPAĽOVŇA

Ing. Miroslav Čigaš
Tel.: +421 51 7562 160
Mob.: +421 910 793 403
E-mail: cigas@fecupral.sk

Ing. Ján Jaščišák
Tel.: +421 51 7562 160
Mob.: +421 948 202 773
E-mail: jascisak@fecupral.sk