Domov

slider 1 new
sme aktívnou súčasťou
CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY
Výskum a vývoj
hľadáme inovatívne riešenia
VÝSKUM A VÝVOJ
slider 2 new
Zhodnocujeme
materiálovo a energeticky

MIMORIADNE OZNÁMENIE

Vážení zákazníci, mimoriadna situácia nám ukladá povinnosť správať sa zodpovedne voči sebe, svojim blízkym, naším zamestnancom ale aj voči zákazníkom.
Žiadame Vás o spoluprácu dodržiavaním týchto pravidiel, ktoré sú nevyhnutné v dobe trvania mimoriadnej situácie a dva týždne potom.
Prečítajte si nasledujúci dokument.

KTO SME

Fecupral, spol. s r.o.

Vaše odpady, naše riešenie

Naša spoločnosť sa už od roku 1997 zaoberá zberom, triedením, zhodnocovaním ako aj zneškodňovaním viac než 200 rôznych druhov odpadov.  

Ako jedna z popredných slovenských firiem podnikajúca v oblasti nakladania s komunálnymi a najmä priemyselnými odpadmi budujeme nielen na bohatých skúsenostiach, ale taktiež si uvedomuje nesmiernu dôležitosť nasledovať súčasné trendy, najmä postupný prechod k cirkulárnej ekonomike.

Viac ako 1000 klientom z komunálnej a podnikovej sféry preto poskytujeme komplexné služby založené na snahe maximálne zhodnocovať odpady a to nielen materiálovo, ale aj energeticky.

V roku 2000 spoločnosť uviedla do prevádzky modernú spaľovňu nebezpečných odpadov, ktorá je určená na priame oxidačné dvojstupňové kontinuálne spaľovanie tuhého, pastovitého a tiež kvapalného odpadu. Od roku 2017 dokážeme tieto odpady zhodnocovať činnosťou R1, čím prispievame k ďalšiemu znižovaniu množstva odpadov určených na skládkovanie.

druhov odpadov
+
klientov
+
druhov odpadov
+
klientov
+
Fecupral budova
Pec
technologie
PREDSTAVUJEME

NAŠE SLUŽBY

Našim klientom poskytujeme komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva.

Recyklácia ako proces opätovného využitia už predtým použitých materiálov je dôležitý proces, ktorým sa znižuje spotreba prírodných surovinových zdrojov, redukuje sa množstvo skládkovaných odpadov, znižuje sa spotreba energie a tiež emisií skleníkových plynov.
Vďaka modernej spaľovni nebezpečných odpadov dokážeme materiálovo a energeticky zhodnotiť odpady, ktoré by inak skončili na skládke.
Silné technologické a trhové znalosti sú základom našej ambície vyvíjať a vytvárať inovatívne a environmentálne prijateľné riešenia pre recykláciu a zhodnocovanie odpadu.
Zabezpečujeme kontajnerovú, cisternovú prepravu ako aj prenájom rôznych typov kontajnerov.
NAŠA VÍZIA

Aktívne hľadáme
inovatívne riešenia

v nakladaní s odpadmi.

Tak ako sa menia odpady moderného sveta, tak aj my sa snažíme prispôsobovať naše služby.

Dôležitou súčasťou tohto procesu je aktívny prístup k inovovaniu technológií a firemných procesov s cieľom dosiahnuť maximálne využitie odpadu ako možného zdroja surovín pri čo najmenšom dopade na životné prostredie.

Odpady z firiem končiace na skládke
30%
Odpady z firiem zhodnotené
60%
Komunálne odpady končiace na skládke
69%
Komunálne odpady zhodnotené
30%

Zdroj : ŠÚSR, 2015

NOVINKY

BLOG

Najnovšie články, zaujímavosti, projekty a spolupráce nájdete práve tu.

Príbeh o EkoVianociach

Príbeh o EkoVianociach

Na severnom póle, skrytý pred svetom, stál nízkoenergetický drevený zrub, v ktorom býval Santa Claus s pani Clausovou.…
Prvý mural v Prešove

Prvý mural v Prešove

5. septembra sa maľovala história. V areáli Fecupralu vznikol prvý mural v Prešove. V úvode by zrejme bolo…
[POVEDALI O NÁS] Fecupral a ich spracovanie problematického odpadu

[POVEDALI O NÁS] Fecupral a ich spracovanie problematického odpadu

Fecupral sa venuje zberu a dotrieďovaniu vyše 200 druhov odpadu, s ktorým to iní už vzdali. Ročne dokážu…
OCENENIA

DIAMANTY SLOVENSKÉHO BIZNISU

SME NOMINOVANÍ

EUROPEAN BUSINESS AWARDS FOR THE ENVIRONMENT

We are an #EUGreenBiz Nominee! Fecupral is proud to contribute towards eco-#innovation and the #circulareconomy in #Europe. Eagerly waiting for the EBAE 2020-2021 shortlist, hoping to be among the finalists! #EuGreenDeal

SPOLUPRACUJEME

NAŠI PARTNERI

partner 1
partner 2
partner 3
BannerE
banner zora (2) (1)
SME ČLENOM

Zväzu odpadového priemyslu

PILOTNÝ PROJEKT Slovenskej asociácie ochrany rastlín ohľadne nakladania s prázdnymi obalmi z prípravkov na ochranu rastlín.

PRE POĽNOHOSPODÁROV A SHR (súkromne hospodáriaci roľník)

Prečo vyplachovať >>

Postup pri vyplachovaní >>

VIDEO S POSTUPOM PRE POĽNOHOSPODÁROV >>

VIDEO S POSTUPOM PRE SHR >>