[POVEDALI O NÁS] Fecupral a ich spracovanie problematického odpadu

By in
3839
[POVEDALI O NÁS] Fecupral a ich spracovanie problematického odpadu

INICIEN

Fecupral sa venuje zberu a dotrieďovaniu vyše 200 druhov odpadu, s ktorým to iní už vzdali. Ročne dokážu spracovať viac ako 350 ton veľkokusového plastového odpadu, ktorý je ťažko recyklovateľný. Sú to veľké plastové produkty PP, PE (vedrá, lavóry, veľké kvetináče, obal od aviváže -HDPE), ktoré by inak skončili na skládke. Prípadne papierové jednorázové obrúsky, ktoré našli svojho spracovateľa v Rakúsku.

Odpady získavajú od obcí alebo z priemyslu a v roku 2019 spracovali takmer 12 000 ton ostatného odpadu. 94% zhodnotili recykláciou alebo energeticky zhodnotili (spaľovaním, výroba tuhého alternatívneho paliva). To, čo nie je možné zhodnotiť materiálovou recykláciou je odovzdané na spracovanie na výrobu tuhého alternatívneho paliva, tzv. TAP, približne 40-50%.

Viac info na www.miestaprec.sk

54321
(2 votes. Average 5 of 5)