Súhlasy PRESOV

PREVÁDZKA PREŠOV

REGISTER

POTVRDENIE O REGISTRÁCII

ZBER, Nakladanie, Preprava

Súhlas na zber

Súhlas na nakladanie s odpadom

Súhlas na prepravu NO

Štandardy kvality a dodávky tepla

ZHODNOCOVANIE

R1 OVZDUŠIE

R1 SÚHLAS NA vydanie prevádzkového poriadku

R2 Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku

R9 Autorizácia

R9 Predĺženie platnosti autorizácie

R12 Súhlas

R12 Rozšírenie súhlasu

R12 Predĺženie súhlasu na úpravu odpadov

R12 Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku

Zneškodňovanie

D9 Súhlas na dekontamináciu

D10 Súhlas na dekontamináciu

ISO certifikáty

ISO certifikát 14001 a 45001

ENGLISH

LIST OF EWC CODES

ISO certificate english