Fecupral je súčasťou platformy Circular Slovakia
By in

Fecupral je súčasťou platformy Circular Slovakia

Platforma pre obehové hospodárstvo má už 50 členov. Dnes sa z iniciatívy formálne stáva združenie.Vznikom platformy apeluje súkromný, verejný a mimovládny sektor na nutnosť konať v prospech životného prostredia a reagovať…