FECUPRAL prevzal ocenenia za firemnú stratégiu podpory cirkulárnej ekonomiky na Slovensku

By in
5245
FECUPRAL prevzal ocenenia za firemnú stratégiu podpory cirkulárnej ekonomiky na Slovensku

Cena odpadového hospodárstva Zlatý mravec zosobňuje usilovnosť, kreativitu, nápaditosť, neúnavnosť, kolektívnu prácu, organizovanosť, energiu a tvorivosť. Toto ocenenie každý rok pribudne na poličkách najusilovnejších environmentalistov na Slovensku.  Mravec je síce malý, ale výsledkami jeho práce sú neuveriteľné diela. Slávnostné ocenenie víťazov v jednotlivých kategóriách prebehlo na Dňoch odpadového hospodárstva v Bratislave, 21.11.2019.  Vďaka našej mravčej práci, sme aj my jedným z ocenených víťazov v kategórií Inovatívne riešenia. 

Firemnú stratégiu ocenila aj Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku Certifikátom (ASPEK), vďaka ktorému zabojujeme v Európskom kole EBAF 2020 – European Business Awards for the Environment v kategórií – Proces. 

FECUPRAL, spol. s.r.o.  pôsobí na trhu už vyše 25 rokov, počas ktorých sa aktívne venuje problematike odpadov, primárne však recyklácií. Sme jednou z mála spoločností na Slovensku, ktorá má udelený štatút zhodnocovania odpadov R1, teda energetického zhodnocovania aj nebezpečných odpadov. Spoločnosť sa aktívne venuje recyklácií odpadov už dlhé roky, a z pohľadu trendov patríme k spoločnostiam, ktoré výrazne prispievajú k recyklácií odpadov na Slovensku. Našou ambíciou je však posúvať materiálové zhodnotenie aj v sektore nebezpečných odpadov, vďaka dlhodobej praxi a získanému „know-how“. Naše skúsenosti a dlhoročná práca, inovatívne technológie a kreatívny kolektív v posledných rokoch dokázal, že odpad je zdroj významných surovín. Výsledkom je teda komplexné zhodnotenie materiálovej kvality odpadu za súčasného využitia  aj jeho energetického potenciálu, ktorý šetrí samotné energetické zdroje na jeho výrobu.

Ocenenie Zlatý Mravec odovzdali na Dňoch odpadového hospodárstva víťazom v rôznych kategóriách, Zlatého mravca si osobne prevzali predstavitelia spoločnosti Ing. Štefan Hanigovský st. a Ing. Štefan Hanigovský ml. v kategórií Firemné odpadové hospodárstvo. Spoločnosť v posledných rokoch prešla výraznou cestou inovácií a tie zaradili Fecupral, spol. s.r.o. medzi významnú súčasť obehového hospodárstva Slovenskej republiky. Certifikát od ASPEK bol príjemným povzbudením do Európskeho kola súťaže o najenvironmentálny proces v EÚ.

POPOL AKO PRODUKT je projekt, ktorý podporuje cirkulárnu ekonomiku. Cieľom oceneného produktu je vyvinúť pokrokové recepty pre termické spracovanie veľkého spektra odpadov a naplniť tak literu myšlienky o cirkulárnej ekonomike. Najdôležitejšia bola modernizácia zariadenia na energetické zhodnocovanie nebezpečných odpadov. 
Vylepšenie technológie zvyšuje efektivitu spracovania vybraných druhov odpadov vďaka pokročilému monitorovaniu a prediktévnemu riadeniu počas celého procesu zhodnocovania. Posunuli sme zhodnocovanie odpadov na vyššiu úroveň, a výsledkom je komplexné zhodnotenie vybratých druhov materiálov obsiahnutých v odpade pri využití jeho energeetického potenciálu na výrobu tepla alebo na iné spôsoby využitia. Spôsob spracovania šetrí prírodné zdroje a produkt vyrobený z odpadu sa stáva hodnotnou komoditou – z odpadu vzniká surovina. 

– Soňa Hatoková, Fecupral

54321
(1 vote. Average 5 of 5)