Študijná cesta do Nórska

By in
2230
Študijná cesta do Nórska

Dňa 25.06.2017 až 28.06.2017 sa predstavitelia tímu Fecupral zúčastnili stretnutia v Nórsku. Stretnutie bolo organizované za pomoci bilaterálneho fondu – opatrenie B v oblasti PA 21 – Zelené inovácie v priemysle. 

Cieľom stretnutia bolo hľadanie nových partnerstiev pre spoluprácu v oblasti ekologického nakladania s odpadmi.
V rámci služobnej cesty, ktorú sme absolvovali sme mali tú česť stretnúť sa s expertom odpadového hospodárstva Bjorn Kopstad, ktorý dlhé roky pôsobí v Nórsku na čele významných firiem zaoberajúcich sa spracovaním, triedením a recykláciou odpadov.

Diskusia, na tému čo môžeme zlepšiť a kam máme posúvať limity v oblasti recyklácie odpadov bola užitočná. Trendy v oblasti nakladania s odpadmi sa inšpirujú cirkulárnou ekonomikou, čo núti firmy, ktoré spracúvajú odpady posúvať limity až na hranicu možností, ktoré nám ponúka recyklovaný materiál. Takýto tlak na recykláciu vyvíja napríklad spoločnosť, ktorá je lídrom na trhu s nábytkom a priekopníkom vo využití recyklovaných materiálov. Pozitívne na tom je, že nadnárodným spoločnostiam záleží na šetrení materiálov, ktoré používajú. 

Z tohto si berieme príklad a všetky procesy, ktoré v našej spoločnosti prebiehajú podrobíme analýze tak aby sme odstránili nedostatky a procesy boli 100% materiálovo efektívne. 

Zavádzame „0W“ zero waste politiku!


Aktivita je financovaná z Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

54321
(1 vote. Average 5 of 5)