Žiarivky - Fecupral

Žiarivky

Žiarivky

Nakoľko až 80 % materiálu žiariviek je možné opätovne použiť, je ich recyklácia veľmi efektívna a vítaná. Žiarovky klasické, iluminačné alebo halogénové nie sú určené na separovaný zber ani recykláciu.

„Žiarivky spotrebujú až

o 75% menej energie

ako konvenčné žiarovky.”