Kovy - Fecupral

KOVY

Recyklácia želených kovov je dnes už neoddeliteľnou súčasťou výroby ocele. V porovnaní s ťažbou železnej rudy a jej následného spracovania použitie druhotnej suroviny znižuje nie len ekonomickú a časovú náročnosť výrobného procesu, ale najmä výrazne redukuje CO2 emisie, spotrebu energie a vody. V súčasnosti je takmer 40% svetovej produkcie ocele zabezpečenej recyklovaním železného šrotu.
Absolútnou výhodou neželených kovov je, že môžu byť recyklované s minimálnou alebo žiadnou stratou ich pôvodných fyzikálnych vlastností. Majú nesmierne široké spektrum použitia a nakoľko ich zdroje nie sú neobmedzené je veľmi dôležité odpady z nich zbierať, spracovávať a prinavracať späť do výrobného procesu.

„Oceľové rámy auta obsahujú najmenej

25% recyklovanej ocele.

U domácich spotrebičov 

je to až 75%.”

Železné kovy
Neželezné kovy