Plasty - Fecupral

PLASTY

Plasty sú polyméry vyrábané predovšetkým z ropy pričom mnohé z nich sú prírode veľmi ťažko rozložiteľné. Vzhľadom na ich široké spektrum a teda aj chemické zloženie je pri ich recyklácii nevyhnutné použiť rôzne technológie a postupy. Správne vytriedené kategórie plastov môžu byť následne efektívne zrecyklované, čím sa výrazne znižuje nie len spotreba energie, emisie, ale predovšetkým množstvo plastového odpadu končiaceho na skládkach. Recyklačný proces plastov pozostáva z ich mechanickej a chemickej úpravy. Najdôležitejšou časťou tohto procesu je dôsledné manuálne a mechanické triedenie. Lisovaním alebo prípadným drvením sa zvyšuje ekonomická efektívnosť prepravy na miesto spracovania. U spracovateľov týchto odpadov sú tieto materiály očistené, rozomleté a následne buď roztavené alebo sa z nich vyrába granulát pripravený na expedíciu ku výrobcom nových plastových výrobkov.

Plasty

„Recyklovanie 

1 tony plastových fliaš,

zachráni

1,5 tony uhlíka.”

Kategórie plastov