Vylepšili sme našu technológiu

By in
2783
Vylepšili sme našu technológiu

Za pomoci bilaterálneho fondu – opatrenie B v oblasti PA 21 – Zelené inovácie v priemysle došlo vo firme FECUPRAL, spol. s.r.o. k procesnému auditu.

Jedným z cieľov projektu bola procesná analýza technických zariadení, ktoré na našej prevádzke používame. Zisťovali sme technický stav zariadenia na ekologické spracovanie odpadov. Oslovili sme firmy, ktoré poskytujú takéto služby so žiadosťou o procesnú analýzu a popísanie bodov, ktoré môžu v budúcnosti spôsobiť ekologickú závadu v prípade, že ich včasne neodhalíme.

Nešlo o obyčajnú revíziu, snažili sme sa zlepšiť technológiu tak, aby sme eliminovali znečistenie životného prostredia výrazne nižšie pod hodnoty, ktoré povoľujú orgány štátnej správy a EU ako prípustné. Čo nás k tomu viedlo, bolo presvedčenie, že sa musíme neustále zlepšovať! Výsledky procesnej analýzy odhalili body, ktoré môžeme a budeme inovovať. 

Výsledkom tejto procesnej analýzy boli aj závery, že technológia ponúkne širšie portfólio odpadov na spracovanie.

Po úpravách, ktoré sme vykonali máme zariadenie, v ktorom dokážeme odpady recyklovať, nie len energeticky ale aj materiálovo! Materiálová recyklácia odpadov nám teda ponúka možnosť znížiť objem nebezpečných odpadov na skládkach. Výsledkom je teda rozšírenie spracovania o také druhy odpadov, ktoré majú využiteľný materiálový potenciál!

Sme o krok bližšie k bezodpadovej budúcnosti.

Aktivita je financovaná z Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

54321
(1 vote. Average 5 of 5)